Thursday, December 15, 2016

महाश्वेता देवीको बहुचर्चित उपन्यास '१०८४ औँकी माँ ' माथि बनेको फिल्म ।महाश्वेता देवी नेपाली साहित्यका पाठकहरूका लागि नौलो नाम होइन। उनको लोकप्रिय उपन्यास '१०८४ औँकी माँ , माथि बनेको फिल्म । 

No comments:

Post a Comment